Piratepartei Lëtzebuerg

Reboot Luxembourg!

Spenden

Spenden

Du hues keng Zäit fir ze hëllefen, ma wëlls d’Piratepartei awer ënnerstëtzen? All Don ass wëllkomm!

Spenden per Bankiwwerweisung

Empfänger: Piratepartei Lëtzebuerg Asbl
Kontonr.: IBAN LU67 0019 3255 6480 6000
BIC: BCEELULL
Verwendungszweck: Don Piratepartei Lëtzebuerg vum “Numm, Firnumm”
Montant: Spend Denger Wahl oder
inspiréiert vun onser Spendelëscht

Spenden per Pay Pal

  • De Montant an Datum vu Spende ginn verëffentlecht. Ab engem Montant vun 250 € am Joer ginn den Numm, Datum a Montant verëffentlecht.
  • Fir eng Quittung ze kréien, schreif eng Mail mat Dengen Numm, Adress an dem Montant op E-Mail: ahoi@piratepartei.lu.
  • Mir wëllen drop hiweisen, dass et Bedenke géint d’Dateschutzbestëmmunge vu Paypal ginn. Wann s Du also net wëlls, dass jorelaang gespäichert gëtt, dass Du eis Geld gespent hues, dës Donnéeën ausserhalb der EU gespäichert ginn an dës Informatiounen och un Drëtt verkaf kënne ginn, benotz léiwer eng Iwwerweisung.