Piratepartei Lëtzebuerg

Reboot Luxembourg!

Bezierker

Bezierker | CC BY florianplag (Flickr)

D’Piratepartei ass an all véier Wahlbezierker vertrueden an domat och regional breet opgestallt:

Fir weider Froen zu de Bezierker steet de Coordinator zur Verfügung:

Regionalen a lokale Koordinator: Marc Goergen
E-Mail: marc.goergen@piratepartei.lu