Piratepartei Lëtzebuerg

Reboot Luxembourg!

Sektiounen

Sektiounen | CC BY flavouz (Flickr)

Et sinn nach keng Sektiounen gegrënnt. Wanns Du wëlls eng Sektioun grënnen, fënns De hei di néideg Informatiounen.

Allgemeng Informatiounen zu de Sektiounen:

  • Sektioune kënne méi wéi eng Gemeng ëmfaassen, awer ni manner
  • Et brauch ee wéinstens 3 Pirate fir eng Sektioun ze grënnen (1 President, 2 Vizepresidenten)
  • Sektioune maache Lokalpolitik am Geescht vum Grondsazprogramm

Et brauch ee keng Erlaabnis vum Comité fir eng Sektioun ze grënnen! Wann dir also zu puer sidd, a serieux an ärer Gemeng/Regioun Politik maache wëllt, kontaktéiert onse Koordinator, sicht iech eng Plaz fir ze grënnen a leed lass!

Regionalen a lokale Koordinator: Marc Goergen
E-Mail: marc.goergen@piratepartei.lu