Piratepartei Lëtzebuerg

Reboot Luxembourg!

Themen

Informéieren | CC-BY Phillip Krapp

D’Piratepartei ëmfaasst all gesellschaftlech Schichten a gehéiert zu kengem traditionelle politesche Lager. Pirate schaffen themen- a léisungsorientéiert un de Problemstellungen an der Aktualitéit wéi vun der Zukunft.

Mir wëllen d’Fräiheet vum Eenzelen schützen. De Schutz vun der Privatsphär an d’Gerechtegkeet an enger moderner Welt sinn wichteg Gidder, déi mer energesch fuerderen. Grondleeënd wichteg si fir ons nieft BildungWëssen a Kultur och de fräien Zougang dozou. Mir sti fir d’Matbestëmmung vum Bierger bei den Entscheedungen an der Politik. Verwaltunge musse méi transparent handelen.Informationell Selbstbestëmmung a Spuersamkeet mat Date fir de Schutz vum Eenzelen si weider wichteg Elementer vun eiser Politik. En nohaltegen Ëmgang mat natierleche Ressourcë sinn onser Meenung no fir all Bierger zukunftsentscheedend. Mir fuerderen eng strikt Neutralitéit vum Staat géigeniwwer Glaawensgemeinschaten. D’digital Revolutioun bitt eis einfach a modern Weeër wéi mer d’Demokratie rëm méi attraktiv an interaktiv maache kennen. Dëst wëlle mer etabléieren!

D’Piratepartei erweidert hire Programm schrëttweis. Dobäi sinn all Membere bedeelegt. An Aarbechtsgruppen, déi och fir net-Memberen oppe sinn, gi breet Diskussioune gefouert a nei Standpunkter entwéckelt. Dës ginn dann all den anere Pirate virgestallt. Kritik, Verbesserungen an Ureegunge ginn dann opgeholl fir se eranzeschaffen.

Op Kongresser ginn dës Programmunträg vun alle Piraten diskutéiert an ofgestëmmt. Bei ons gëtt et keng Delegéiert, all Pirat ass gläichberechtegt un der Auswiel an Ausschaffung vum Programm bedeelegt.

Fäerdeg Positioune vun der Parteileedung, wéi bei anere Parteie üblech, gëtt et bei ons keng. Mir liewen Demokratie!