Piratepartei Lëtzebuerg

Reboot Luxembourg!

Kultur fërderen, Infrastrukture garantéieren

Kultur | CC BY-SA wfbakker2 (Flickr)

Wéi een demokratescht Gemeinwiese verfaasst ass, gëtt treffend duerch d’Wierder vum Friedrich Schiller beschriwwen: “D’Konscht ass eng Duechter vun der Fräiheet.” Duerch d’Kulturfërderung ginn net nëmmen di Kreativ geschützt, mä och eis Haltung a Fräiheetsrechter. Eng verantwortlech, transparent, ureegend an nohalteg gestaltend Kulturpolitik kräftegt eng zukunftsorientéiert, villfälteg an human Gesellschaft. Dës Politik muss den noutwennege Kader fir eng fräi Entfale vu Konscht a Kultur schafen – se däerf dës net bewäerten oder vereinnahmen.

D’kulturell Fräizügegkeet an d’Villfalt vu Lëtzebuerg sollen duerch gefërderte Fräiraum an enger Verhältnisméissegkeet bei der Wahrung vun de Rechter vun den Awunner verdeedegt ginn. Behörde sollen hier Ermiessensspillréim notze fir zugonschte vu Konscht- a Kulturinitiativen entscheeden. D’Kulturliewe vu Lëtzebuerg soll sech och als Wirtschaftsfaktor a Vernetzungsplattform lieweg weiderentwéckelen.

D’Kulturentwécklungsplanung ass villschichteg a muss déi kulturell Bildung, Betätegung an d’Matwierke vum Bierger souwéi d’Konscht an d’Kulturwirtschaft openaner ofstëmmen an déi dofir noutwenneg Ressourcen a Verfahren definéieren. D’Piratepartei ass bestrieft, d’Fërderstruktur vu Konscht a Kultur méiglechst stabil ze halen. Bei eenzelne Sparte sollt och während Wirtschaftskrisen net sou staark gekierzt ginn, dass hier jeeweileg Existenz gedroht ass, well am Géigesaz zu materielle Wäerter kann eng verluere kulturell Infrastruktur nëmme lues nees opgebaut ginn.

Den Zougank zu Kulturariichtunge muss fir all Gesellschaftsschichten oppe gehale ginn, fir dass dës Institutioune gesellschaftlech verankert sinn. Des Weidere musse gréisstendeels ëffentlech finanzéiert Ariichtungen och fir d’Bevëlkerung zougänglech sinn.