Piratepartei Lëtzebuerg

Reboot Luxembourg!

Fir eng zäitgeméiss Geschlechter- a Familljepolitik

Family | CC BY Pink Sherbet Photography (Flickr)

D’Piratepartei steet fir eng zäitgeméiss Geschlechter- a Familljepolitik. Dëst baséiert um Prinzip vun der fräier Selbstbestëmmung iwwer Ugeleeënheete vum perséinleche Liewen. D’Pirate setzen sech dofir an, dass d’Politik der Villfalt vun de Liewensstiler gerecht gëtt. All Mënsch muss sech fräi fir de selwergewielte Liewensentworf an déi vun him gewënschte Form vu gläichberechtegten Zesummeliewen entscheede kënnen. D’Zesummeliewe vu Mënschen dierf net op der Ausbeutung vun Eenzelne baséieren. All Form vum Zesummeliewen an der geschlechtlecher, respektiv sexueller Identitéit bzw. Orientéierung muss respektéiert ginn insoufern se um géigesäitegen Averständnes an dem Respekt vun den eenzelne Persoune berout.

Fräi Selbstbestëmmung vu geschlechtlecher a sexueller Identitéit bzw. Orientéierung

D’Piratepartei steet fir eng Politik, déi di fräi Selbstbestëmmung vu geschlechtlecher a sexueller Identitéit bzw. Orientéierung respektéiert a fërdert. Friembestëmmten Zouuerdnungen zu engem Geschlecht oder zu Geschlechterrolle lehne mir of. Diskriminéierung opgrond vum Geschlecht, der Geschlechterroll, der sexueller Identitéit oder Orientéierung ass Onrecht. Gesellschaftsstrukturen, déi sech aus Geschlechterrollebiller erginn, ginn dem Individuum net gerecht a mussen iwwerwonne ginn.

Weltwäit Unerkennung a Schutz vu selbstbestëmmter geschlechtlecher oder sexueller Identitéit bzw. Orientéierung

Verfolgung opgrond vun der geschlechtlecher oder sexueller Identitéit bzw. Orientéierung ass Onrecht. Wann soueng Verfolgung am Hierkonftsland offiziell oder inoffiziell vu staatlecher oder netstaatlecher Säit bedriwwe gëtt, muss dat als Asylgrond unerkannt ginn. Déi Betraffe mussen hir Geschlechtsidentitéit oder sexuell Orientéierung heifir net noweisen.

A ville Länner vun der Welt gi Mënsche wéinst hirer geschlechtlecher oder sexueller Identitéit bzw. Orientéierung diskriminéiert oder kriminaliséiert. Sou eng Diskriminéierung oder Kriminaliséierung lehne mir of.

Eng bestëmmte geschlechtlech oder sexuell Identitéit bzw. Orientéierung dierf och net als Krankheet oder Perversioun agestuuft ginn.

Fräi Selbstbestëmmung vum Zesummeliewen

D’Pirate bekennen sech zum Pluralismus vum Zesummeliewen. D’Politik muss der Villfalt vun de Liewensstiler gerecht ginn an eng wierklech fräi Entscheedung fir déi individuell gewënschte Form vum Zesummeliewen erméiglechen. Eng just historesch gewuesse strukturellt a finanziellt Avantagéiere vun ausgewielte Modeller lehne mir of.

Fräi Selbstbestëmmung a Familljefërderung

D’Piratepartei setzt sech fir d’gläichwäerteg Unerkennung vu Liewensmodeller an, an deene Mënsche firenaner Verantwortung iwwerhuelen. Onofhängeg vum gewielte Liewensmodell genéisse Liewensgemeinschaften, an deene Kanner opwuessen oder schwaach Mënsche versuergt ginn, e besonnesche Schutz. Eis Familljepolitik ass doduercher bestëmmt, dass sou Liewensgemeinschaften als gläichwäerteg an als virum Gesetz gläich ugesi musse ginn.

Gläichberechtegt Méiglechkeet vun der Kannerversuergung: Kanner ze hunn dierf net zu enger Diskriminéierung oder Benodeelegung féieren. Aus der geschlechtlecher oder sexueller Identitéit bzw. Orientéierung dierf sech weder e Virrecht nach eng Verflichtung zu enger méi héicher oder klenger Abannung an d’Kannerversuergung erginn. Mir Pirate setzen eis fir den Ofbau vun nach bestoende gesellschaftlechen Erwaardungshalungen, déi eng tatsächlech fräi an individuell Entscheedung verhënneren oder erschwéieren an.

Fir déi fräi Selbstbestëmmung vun engem Liewensentworf ze erméigleche si genuch Betreiungsméiglechkeete fir Kanner ze schafen. Op eng prinzipiell Disponibilitéit vun esou Betreiungsméiglechkeete muss et ee Rechtsusproch vu Gebuert u ginn.

D’Decisioun ob ee Kanner dierf hunn muss onofhängeg vun der geschlechtlecher Identitéit oder Orientéierung sinn. Och gläichgeschlechtlech Liewensgemeinschafte mussen zesumme Kanner kréien, adoptéieren an opzéien dierfen.