Piratepartei Lëtzebuerg

Reboot Luxembourg!

Parteipräsidium

Präsidium | CC BY AndyMaar (Flickr)

De Präsidium vun der Piratepartei besteet aus siwen Memberen. E gëtt all Joer op engem Landeskongress vun de Memberen vun der Piratepartei gewielt.

Sven Clement
Präsident

Sven Clement

Alter 25
Telefon +352 621 632 118
Weider Informatiounen Wiki
Camille Liesch
Vize-Präsident

Camille Liesch

Alter69
Andy Maar
Generalsekretär

Andy Maar

Alter 32
Weider Informatiounen Wiki
Ben Allard
Trésorier

Ben Allard

Alter 25
Weider Informatiounen Wiki
René Schmit
Präsidiumsmember

René Schmit

Alter 52
Lucie Kunakova
Präsidiumsmember

Lucie Kunakova

Alter 43
Jérôme Becker
Präsidiumsmember

Jérôme Becker

Alter 26
E-Mail jerome.becker@piratepartei.lu